เนาะ
ขณะที่ผู้เฒ่าคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมคลองโดยไม่อนาทรร้อนใจ และไม่สนใจผู้ผ่านไปมาอยู่นั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดความสนใจพฤติกรรมของผู้เฒ่าคนนี้ จึงเดินไปหาและทักทายแกอย่างคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา