เป็นการคาดหวังให้เลือกคนดี แต่คนดีเราก็ไมีสามารถรู้ว่าดียังไง ดีตรงไหน ดูยังไงว่าดี เราคิดว่าดีแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีใครดีทุกด้าน แต่ถ้าเป็นดีในทางศีลธรรม หรือความดีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนต้องมีคือ อยู่ในสังคมได้แบบไม่มีใครเกลียด
1 ถูกใจ
96 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา