กอดหัวใจตัวเองไว้ ตัดคำว่า “ทน” ออกไป จะช่วยผ่อนคลายตัวเองนะคะ
ที่ทำงานใดๆ เราก็ต้องคนเหล่านี้ แค่มากหรือน้อย เปลี่ยนความคิดตัวเอง จำทำให้เราผ่านสภาวะเหล่านี้ไปได้ .. ไม่มีอะไรเลย ..ก็แค่แบบฝึกหัดในที่ทำงานเท่านั้น ♥️
โฆษณา