พระพุทธองค์ตรัสว่า คู่สามีภรรยาต้องมีสมชีวิธรรม ได้แก่
1. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน
2. สมสีลา มีศีลเสมอกัน
3. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน
4. สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน
หน้าที่สามีที่ดี 5 ประการ
1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา
2. ไม่ดูหมิ่น
3. ไม่นอกใจ
4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน
5. มอบของขวัญตามวาระโอกาส
ส่วนจะหาได้ที่ไหนนั้น ให้เป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะครับ
3 ถูกใจ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา