2 มิ.ย. 2023 เวลา 05:52 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ลงทุน ความเสี่ยงต่ำ อะไรดีในปี 2023

เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างมีความผันผวนส่วนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วน Disruption ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน แต่ยังส่งผลต่ออำนาจการตัดสินใจของผู้คนที่เพิ่มขึ้นทำให้เริ่มหันมามองหาความยั่งยืนผ่านเทรนด์การลงทุนด้วยความต้องการที่จะบริหารความเสี่ยงต่ำ แต่เน้นให้ผลระยะยาวซึ่งเราจะนำคุณผู้อ่านไปร่วมค้นหาทางเลือกในการลงทุน ความเสี่ยงต่ำ อะไรดีในปี 2023 ที่จะช่วยลดความเสี่ยง สร้างความคุ้มค่าอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
โฆษณา