"พัทลุง" จังหวัดที่ขึ้นชื่อได้ว่าเต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามจากธรรมชาติ โดยมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างคลองปากประที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำจำนวนมากอาศัยอยู่โดยเฉพาะ #ปลาลูกเบร่ 🐠 อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเมืองพัทลุง
ภาพวิถีชีวิตชาวชุมชนคลองปากประที่ใช้ยอยักษ์จับปลาลูกเบร่ พร้อมด้วยการชมแสงแรกของวันท่ามกลางเขาป่านาเลและควายน้ำในทะเลน้อย เสน่ห์ของชุมชนมาผนวกกับนวัตกรรมพร้อมใช้ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างไร❓
📖 อ่านต่อได้ในบทความ เรื่องเล่า...ของชาวหมู่บ้านนวัตกรรม กรณีศึกษาชุมชนคลองปากประ จังหวัดพัทลุง “เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย ณรงค์ธร เนื้อจันทา (กอล์ฟ) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #Socialinnovation #SocialInnovationVillage #หมู่บ้านนวัตกรรม #นวัตกรรมเพื่อสังคม #เขาป่านาเล #ปลาลูกเบร่ #พัทลุง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา