2 มิ.ย. 2023 เวลา 16:58 • ความคิดเห็น
อยู่ที่ความคิดของคนพูด
บางคนก็เห็นว่า
ได้คู่มีศีลมีธรรมไม่ช้ำใจ
บางคนก็คิดว่าอะไรก็ทนได้ขอให้มีเงินล้าน
นั่งสมาธิจนเห็นหน้าเขา
แล้วจะรู้เองแหละจ้า
โฆษณา