3 มิ.ย. 2023 เวลา 13:47 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ยังไม่ตื่นรู้ค่ะ แต่กำลังเดินตามคนที่ตื่นรู้ไปแล้วอยู่ค่ะ🙏🏻
โฆษณา