3 มิ.ย. 2023 เวลา 13:59 • ความคิดเห็น
ความหมายของ "อภิชาตบุตร" คืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ไม่สร้างความเดือนร้อนและทำให้พ่อแม่ภูมิใจ🥰
โฆษณา