4 มิ.ย. 2023 เวลา 01:43 • ความคิดเห็น
พอจะมีวิธี ที่จะลดอาการอยากตายไหม?
คำถามนี้ถูกลบ
อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับลมหายใจเข้า-หายใจออก อย่าขับเคลื่อนปัจจุบันโดยรากอดีตติดขาไปด้วย
โฆษณา