7 มิ.ย. 2023 เวลา 04:43 • ความคิดเห็น
ชีวิตคนเปรียบเสมือน " ตะเกียง "
ติดไฟแปลว่ามีชีวิต...ดับเมื่อไรก็คือตาย!!
ตะเกียงนั้นประกอบด้วย "ไส้กับน้ำมัน"
ไส้คือ "อายุขัย" น้ำมันคือ "บุญ"
เวลาผ่านไปๆ...นับวันไส้ตะเกียงจะ "สั้นลง"
นับวันน้ำมันตะเกียงจะ "ลดลง"
ตะเกียงจะดับ..ก็ดับด้วยเหตุ 4 ประการ
1. ดับเพราะน้ำมันหมด คือ "ตายเพราะสิ้นบุญ"
2. ดับเพราะไส้หมด คือ "ตายเพราะสิ้นอายุขัย"
3. ดับเพราะน้ำมันและไส้หมด คือ "ตายเพราะสิ้นอายุ และสิ้นกรรม ( บุญ )"
4. ดับเพราะมีอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ( ตะเกียงรั่ว ) คือ "ตายเพราะอุบัติเหตุต่างๆ มาตัดรอน ( กรรม )"
เชื่อไหมว่าถ้าไส้หมด "ต่อไม่ได้หรือต่อยาก!!"
แต่น้ำมันตะเกียงหมด...สามารถ "เติมได้ตลอด"
ขอให้ทุกๆ ท่านหมั่นเติม "น้ำมันบุญหรือน้ำมันตะเกียง" เพื่อให้ชีวิตของท่าน ไฟที่ลุกโชติช่วง "เหมือนไฟในตะเกียง "
พระจิรวัฒน์ อาภานันโท
#ปรัชญาชีวิต
สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าจะไม่มี
สายลมถึงมองไม่เห็น แต่ก็มีอยู่จริง
บุญ บาป...ก็เหมือนสายลม
อยู่รอบๆตัวเราของเสมอ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
#ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ
ถ้าทำอะไรด้วยสติปัญญา
มิใช่ด้วย ความอยาก หรือ ความหวัง
ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์
เพราะความผิดหวัง
- หลวงปู่พุทธทาสภิกขุ -
โฆษณา