8 มิ.ย. 2023 เวลา 02:05 • หุ้น & เศรษฐกิจ

BJC งานเข้า ราคาขายหุ้น IPO “บิ๊กซีฯ”

อาจต่ำกว่าตอนที่บริษัทเข้าซื้อ กูรูชี้! จะต้องบันทึกขาดทุนด้อยค่าฯ
หลังจาก บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BRC ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.โดยคาดหวังว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2566 ล่าสุดนักวิเคราะห์มองว่า ราคา IPO อาจจะต่ำกว่าที่ BJC ซื้อกิจการของ BigC ให้ BJC ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
1
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีความเห็นว่า BJC ฝ่ายวิจัยประมาณการการลดสัดส่วนที่มากกว่าการประหยัดดอกเบี้ยจากการเสนอขายหุ้น IPOของ BRC จะทำให้ EPS ในปี 67-68 ลดลง 4.2% และ 5.6% โดยมีความเป็นไปได้ที่ราคา IPO จะต่ำกว่าที่ BJC ซื้อกิจการของ BigC เนื่องจากคาดว่า BigC จะรายงานกำไรสุทธิในปี 67 ต่ำกว่าในปี 59 ที่ BJC ซื้อ BigC จึงคงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมาย 40.5 บาท เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิในระยะยาวนั้นด้อยกว่าคู่แข่ง
ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประมาณการว่า dilution effect จากการขายหุ้น IPO ของ BRC จะทำให้ EPS ของ BJC ลดลง 4.2%/5.6% ในปี 67-68 มากไปกว่านั้นราคาขายหุ้น IPO ของ BRC อาจต่ำกว่าราคาที่ BJC ซื้อ BigC มา ซึ่งจะทำให้ BJC ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
โฆษณา