สมการผิดครับ ทนเพื่อสุข
สุขจากใจ ไม่ใช่การคิด ถ้าสนใจเรื่องคนต้องยอมรับโอกาสด้านอื่นๆที่จะตามมา
การไว้ใจคนมีทั้งดีและแย่ แล้วแต่ดวงจะเจอเลย ต่อให้สนิทแค่ไหน ความเห็นแก่ตัวก็ยังหลงเหลืออยู่
โฆษณา