Live 08 : 45 น. เป็นต้นไป ทาง Clubhouse และ Facebook : KTAM Smart Trade
โดย ณัฏฐะ มหัทธนา , CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
1 ถูกใจ
1 แชร์
310 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา