เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ได้ทำการเผยแพร่ ‘งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2565’ บนเว็ปไซต์ของตนเอง
Bitkub เปิดเผยว่าในปี 2565 บริษัททำกำไรได้ประมาณ 341 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2564 ทำกำไรไปมากกว่า 2,545 ล้านบาท คิดเป็นส่วนต่างถึง 2,204 ล้านบาท
อีกประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือปริมาณสินทรัพย์ของบริษัท Bitkub กล่าวคือ สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2565 นั้นน้อยกว่า 2564 ถึงราว 5.7 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2565 มีมากกว่าราว 19 ล้านบาท
BeInCrypto คาดการณ์ว่าจากการที่ข้อตกลงเรื่องการซื้อกิจการ Bitkub โดย SCB ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังมีการเพ่งเล็งเชิงกฎหมายโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เหล่านี้อาจทำให้ความนิยมในการเทรดบนแพลตฟอร์มดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา