8 มิ.ย. 2023 เวลา 14:17 • ธุรกิจ

หลังมีบอร์ด ควรวางแผนการเงินอย่างไร (ฉบับย่อ)

สรุป มาในแบบฉบับย่อ สำหรับการวางแผนการเงินของหมอที่จบบอร์ดแล้ว ประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ ๆ 3 หัวข้อ
คือ
1. Cash flow managament
2. Protection and Risk transfer
3. Saving and Investment
โดยเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด
สามารถติดตามฉบับเต็มได้ที่นี่
แต่ถ้าใครยังไม่มีเวลาอ่านฉบับเต็ม
อยากอ่านฉบับย่อก่อน ที่สรุปไว้ให้ทั้ง 3 หัวข้อ ดังภาพเลยครับ
#Pulmofinance
#AIA
#synergy10
โฆษณา