12 มิ.ย. 2023 เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สรุป การทุจริต ในบริษัท STARK ความเสียหาย 50,000 ล้าน (คลิปเล่าเรื่อง)

หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดในวงการตลาดทุนไทยตอนนี้ คือ การทุจริตของ STARK
หรือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เคยมีมูลค่าสูงสุด 60,000 ล้านบาท
แต่ปัจจุบัน STARK กลับมีมูลค่าเหลือเพียง 2,000 ล้านบาท
ทั้งยังมีการกู้ยืมเงิน จากธนาคารและผู้ซื้อหุ้นกู้ จนเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ยืมระดับหมื่นล้าน
เรื่องราวของบริษัทนี้เป็นอย่างไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
References
-หนังสือ Gone Fishing with Buffett (2012) โดย Sean Seah
-หนังสือ Getting Started in Value Investing (2007) โดย Charles S. Mizrahi

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา