14 มิ.ย. 2023 เวลา 02:42 • ปรัชญา
ไม่มีความยิ่งใหญ่ที่อยู่ยงคงกระพันในโลกใบนี้ นกอินทรีย์กินงูเป็นอาหารงูกินกิ๋งก่าเป็นอาหาร กิ๋งก่ากินแมงปอเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์ในธรรมชาติ นกอินทรีย์ก็ยังต้องตายด้วยลูกธนู ของมนุษย์
ทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดแก่เจ็บตาย ไม่เว้นจะยิ่งใหญ่คับฟ้าหรือเป็นคนตัวเล็ก ๆ ในสังคม
1
เราเป็นมนุษย์อย่าเอาเปรียบชีวิตมนุษย์ด้วยกันเอง ทำมาหากินด้วยความสุจริต
มนุษย์มีความคิดถึงความชั่วความดีไม่เบียดเบียนผู้อิ่นสร้างสิ่งดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมก็อยู่อย่างเป็นสุขร่มเย็น
1
โฆษณา