17 มิ.ย. 2023 เวลา 09:08 • ธุรกิจ

ทุจริต บริษัท STARK เสียหายหมื่นล้าน

ล่าสุด STARK เปิดเผยงบการเงินปี 2565 แล้ว
และพบว่ามีการตกแต่งบัญชีหลายจุด
จึงอาจบอกได้ว่า กรณีทุจริต STARK นี้อาจเป็น
ข่าวใหญ่สุดในรอบปีของตลาดทุนประเทศไทยเลยทีเดียว
แล้วจากเรื่องนี้ มีความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเท่าไร ?
2
โฆษณา