17 มิ.ย. 2023 เวลา 12:40 • ข่าว

กฎระเบียบ กับ กฎหมาย และกฎหมู่

จากเคสดังในวันนี้คือเรื่องของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ไม่แต่งตัวชุดนักเรียนในการนี้ คือการไม่ใส่ชุดนักเรียนไปแล้วทำผิดกฎโรงเรียนในข้ออื่นๆ ในมุมนี้หากมองในมุมของจิตวิทยาเด็กผู้หญิงในวัยนี้ " อยู่ในวัยต่อต้านในระหว่าง 10-12 ปี
การกระโดดข้าวรั่วโรงเรียนในส่วนกฎหมายก็คงต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้า หากแต่ใน
ในทีนี้ทุกครั้งที่สังคมมีพลวัติหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือที่เรียกว่า "การดันเพดาน" ทุกครั้งเมื่อขอบเขตของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจนถึงไปจุดเปลี่ยน "ใหม่ที่สังคมเป็นที่ถกเถียง"
(เดี่ยวมาต่อ....)
โฆษณา