17 มิ.ย. 2023 เวลา 15:50 • ความคิดเห็น
เชื่อเพราะมีประสบการณ์ ถ้าอธิษฐานจิตอย่างตั้งใจมั่นและมีปัจจัยครบจะเกิดผลจริงครับ
โฆษณา