17 มิ.ย. 2023 เวลา 22:36
เกิดอก่เจ็บตายเป็ฝ็คนธรรมดา(คิดอะไร?มากมายใส่ไปเกใไส่ทัองไว้คนเราอายุไม่ถึงร้อยปีจเอยู่อีกกี่ปี
ธรรมะย่อมชนะอธรรม👌พุทธสอนกฏธรรมชาตินะฝคีอใตรลักษณ์.อนิจจ้งทุกข้งอนัตตา.สรรพสอ่งเกิดดับๆๆๆเกิดมาแสัวตัองตาย🙏เช้นนั้นเอง
โฆษณา