18 มิ.ย. 2023 เวลา 00:22 • ความคิดเห็น
🍃5 ข้อเตือนใจ …อย่ามัวสนใจใครๆ จนลืมใส่ใจตนเอง💕
1. ความสุขของคนอื่น
ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ
2. ความผิดพลาดคือ สิ่งที่ควร
เรียนรู้ ไม่ใช่นำมากดดันตัวเอง
3. คำกล่าวโทษ ก็คือคำกล่าวโทษ
ถ้าไม่รับมาแบก มันก็ไม่หนัก
4. รู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่อง สู้รู้เรื่อง
ตัวเองจริงๆ แล้วทำชีวิต
ให้ดีขึ้นไม่ได้
5. คนที่อยู่ข้างคุณจริงๆ คือ
ตัวคุณเอง รักตัวเองมากๆ
ดูแลกายใจให้ดี
ด้วยรัก 💝
"กำลังใจ"
เป็นพลังที่จะทำให้จิตใจ
กระตือรือร้นมุ่งมั่น
มีจิตใจที่เข้มแข็งในการ ต่อสู้กับงาน กับ ชีวิต
เพียงคำพูดดีดีไม่กี่คำ
ก็อาจเปลี่ยนชีวิตบางคนได้
กำลังใจ จากคนใกล้ชิด จากเพื่อนๆ
กำลังใจที่สำคัญ คือจากตัวเราเอง ให้ได้ทุกเวลา
อย่าลืม ยิ้มและ ให้กำลังใจตนเอง ทุกๆวัน..🖤
โฆษณา