18 มิ.ย. 2023 เวลา 07:10 • ความคิดเห็น
คือการดึงพลังงานออกจากกายหยาบมาใช้ ดูได้จากธรรมชาติ ของอร่อยมักอยู่ภายในเปลือก และเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมถึงสุกมีรสที่เหมาะสม
โฆษณา