ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นค่ะ มันอาจจะยากนะค่ะ ถ้าใจไม่แข็งพอ
เพราะมนุษย์ชอบเปรียบเทียบ แม้เราไม่เปรียบเทียบกับใคร ก็มักจะมีคนเอาเราไปเปรียบเทียบอยู่ดี
ก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่คนนั้นอยู่ด้วยค่ะ
และหาสิ่งที่พัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ตัวเองค่ะ
โฆษณา