ถ้าเป็นการเพอฟอร์มบนเวที ผมว่าการส่งสายตาให้คนฟัง ช่วยได้นะครับ น่าจะทำให้รู้สึกถึงการชักชวน และทำให้รู้ว่าเราสนใจคนฟังจริงๆครับ
  • 2
โฆษณา