สำหรับเรา การด้อยค่าตัวเองเกิดจากไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร
หาให้เจอว่า เรามีคุณค่า แล้วจะช่วยได้ค่ะ
แต่ละคนมีคุณค่าทุกคน แต่ละด้านไปไม่เหมือนกัน
หาให้เจอนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
โฆษณา