19 มิ.ย. 2023 เวลา 07:25 • ความคิดเห็น
... การเติบใหญ่ของคนคนหนึ่ง คือ
เรียนรู้จัก วางสิ่งที่ยึดติดลง
เรียนรู้จัก เสพความลำพังคนเดียว
(จงยิ้มให้กับความจริง
แม้ต้องต่อสู้กับทุกสิ่งอยู่เพียงลำพัง)
เรียนรู้จัก รักตนเองให้ดี
... มารุโกะจังว่า
... วิภาดา กิตติโกวิท แปล #MADMAN_BOOKS
รู้จัก
โฆษณา