19 มิ.ย. 2023 เวลา 10:25 • ประวัติศาสตร์
สมัยก่อนมันไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้นะ กลยุทธนี้ถ้าเขียนคนขายอาจจะตายก่อนคนอ่าน เพราะสังคมยังไม่ยอมรับถ้าย้อนไปดูนะ สมัยก่อนค่านิยมมันไม่ได้เป็นอิสรเท่านี้นะ คนที่จะกล้าคิดแล้วแต่งคงกลัวเหมือนกัน แต่คิดว่ามีแต่อาจจะอยู่ในวงแคบๆ
โฆษณา