19 มิ.ย. 2023 เวลา 10:47
เพราะ ท้องฟ้า เป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่จะคิด
นางเอกสาว "พิม พิมประภา" โพสต์
ภาพนก 3 ตัว บินอยู่บนท้องฟ้า
พร้อมแคปชั่นว่า
"Time heals." หรือแปลว่า "เวลาจะเยียวยา"
.
งานนี้แฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ สาว "พิม พิมประภา" กันล้มหลาม เช่น
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ติดตามผลงานเสมอ, กอดนะคะกำลังใจดีๆ มีให้เสมอรักหนูนะ,
ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ
เป็นกำลังใจให้นะคะมดงานคนเก่ง
เราชอบฝนนะ 🌧🌿
มันคอยบอกให้รู้ว่า
ไม่ใช่ทุกวันที่จะสดใส
อย่างน้อย..
จะมีบางวันที่ไม่เป็นดั่งใจ
แล้วเมื่อฝนหยุด
ท้องฟ้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
เหมือนชีวิต
ที่ต้องมีเรื่องให้ไม่สบายใจบ้างอยู่แล้ว
แล้วเมื่อเราผ่านมาได้
เรากลับเข้มแข็งกว่าเดิม
เหมือนที่เขาบอกกันว่า
"ฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอ
เพลินละเมอใสแสงแพรวพราว
ดั่งดาวล้อมจันทร์วิบวับวาว
ไพเราะราว"พระจันทร์แทนใจ"แว่วครวญ"
ฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอ
🐎ความสุขดุจจันทร์พ้นเมฆ
ในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า
เมื่อพระองคุลีมาลบรรลุพระอรหัตได้เสวยวิมุติสุข
ท่านเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
"ผู้ใดอยู่ในความประมาทมาก่อน
บัดนี้ออกจากความประมาทได้แล้ว
เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างไสว
ดุจดวงจันทร์พ้นจากเมฆ
และถึงความสงบสุขอันไพบูลย์"
พระมหากัปปินเถระ ก็มีประสบการณ์ตรงกัน
กับพระองคุลีมาล
เมื่อประสบปีติสุขในธรรม ท่านเปล่งอุทานว่า
สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ
และประกาศแก่เพื่อนภิกษุว่า
"ผู้ใดเจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ด้วยดี
อบรมมาโดยลำดับ ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน
จิตของผู้นั้นย่อมหายขุ่นมัว
ผ่องแผ้ว สะอาด สว่าง ดุจดวงจันทร์พ้นจากเมฆบัง
มีแต่วิมุติสุข"
ดุจดวงจันทร์พ้นจากเมฆบัง
เมื่อ เรอเน มากริต จิตรกรเอกชาวเบลเยี่ยม
ทำงานศิลปะด้วยฉันทะ วิริยะ และจิตที่เป็นสมาธิ
เขาเกิดความอิ่มเอิบใจและความสุข
ที่ไม่อาจบรรยายได้ด้วยคำพูด
จึงใช้ความเป็นจิตรกรถ่ายทอดความรู้สึกออกมา
เป็นรูปตัวเขาเอง กำลังมองดูดวงจันทร์
ค่อยๆเคลื่อนออกจากเมฆ
ส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ
และตั้งชื่อรูปนี้ว่า "ทางไปสู่ความสุข"
เมฆที่กระจายอยู่เต็มท้องฟ้าเหมือนฝูงแกะในทุ่งหญ้า
โฆษณา