ใน Google Sheets ก็มีเมนูช่วยในการแยกข้อความให้เป็นคอลัมน์เหมือน Microsoft Excel เลยครับ ในบทความนี้ได้เพิ่มปัญหาเข้าไปในข้อความดังนี้ คำนำหน้าติดกับชื่อ และมีเว้นวรรคที่ไม่เท่ากัน ทำให้การแยกข้อความไม่สามารถทำ... อ่านต่อ
5 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา