อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี” ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายกองค์บริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จำนวน 180 คน โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ดร.เจมส์ ที่ปรึษาฯ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี
โฆษณา