20 มิ.ย. 2023 เวลา 06:56 • การเมือง
ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงในยุคปัจจุบัน และก็เป็นไปได้ยากที่จะมี หากอิสรภาพ​ที่แท้จริงคือการอยู่โดยไม่มีกฎเกณฑ์​ ทำอะไรตามใจตัว เป็นนายตัวเอง ไม่สนใจผู้อื่น ก็ควรไปอยู่ในป่าปลีกวิเวก เพราะในความเป็นจริงเราต่างอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันและกันในสังคม หากไร้ซึ่งกฎ ที่รวมเราเอาไว้ เราก็ไม่ต่างจากสัตว์ป่า แต่สิ่งใดที่คิดว่ามันล้าหลัง หรือไร้เหตุก็ควรพิจารณา​ที่จะแก้ไขปรับปรุง
โฆษณา