20 มิ.ย. 2023 เวลา 13:46 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

วิธีกำหนดแถบสีตามเงื่อนไขใน Google Sheets #voiceless #ไม่มีเสียง

การทำแถบสีตามเงื่อนไขที่เลือก เช่นเลือกเลขที่อะไรก็ให้แถบสีขยับไปที่แถวนั้นทันที
โฆษณา