"จดหมายของพ่อ"
ปลายทศวรรษ 1980 Lieserl Einstein ลูกสาวของ Albert Einstein
ได้บริจาคจดหมายของพ่อให้แก่มหาวิทยาลัยฮีบรู
หนึ่งในนั้นเป็นจดหมายถึงเธอ มีใจความว่า
.
“ตอนที่พ่อนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพออกไป ไม่ค่อยมีใครเข้าใจพ่อหรอก
สิ่งที่พ่อจะเปิดเผยในเวลานี้เพื่อสื่อถึงมนุษยชาติ
ก็จะปะทะกับความเข้าใจผิดและอคติในโลกด้วยเช่นกัน.
.
พ่อขอให้ลูกรักษาจดหมายเหล่านี้ไว้ให้นานตราบเท่าที่จำเป็น
หลายๆ ปี หลายๆ สิบปี จนกว่าสังคมจะก้าวหน้า
พอที่จะยอมรับสิ่งที่พ่อจะอธิบายต่อไปนี้ :
.
มีพลังที่มีอานุภาพมหาศาลอย่างหนึ่งซึ่งจวบจนขณะนี้
วิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ
เป็นพลังที่รวมและควบคุมพลังอื่นๆ ทั้งปวงเอาไว้
กระทั่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ใดๆ ที่ปฏิบัติการอยู่ในเอกภพ
และเรายังไม่ได้ทำการระบุเสียด้วย พลังจักรวาลนี้คือ ‘ความรัก’.
.
เมื่อนักวิทยาศาสตร์มองหาทฤษฎีรวมของจักรวาล
เขาลืมพลังที่มองไม่เห็นซึ่งมีอานุภาพสูงสุดนี้ไปเสีย
ความรักคือแสงซึ่งให้ความสว่างแก่ผู้ให้และผู้รับ
ความรักคือแรงโน้มถ่วง เพราะมันดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอื่น
ความรักคืออำนาจ เพราะมันทวีคูณสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี และช่วยให้
มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความเห็นแก่ตัวอย่างมืดบอดของตนเอง
ความรักคลี่คลายเผยตัวออกมา เรามีชีวิตอยู่และตายเพื่อความรัก
ความรักคือพระเจ้า และพระเจ้าคือความรัก.
พลังนี้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างและให้ความหมายแก่ชีวิต
นี่คือตัวแปรที่เรามองข้ามมาเนิ่นนานจนเกินไป
ที่เรากลัวความรักอาจเป็นเพราะมันเป็นพลังงานเพียงอย่างเดียวในจักรวาล
ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักขับเคลื่อนได้ตามใจปรารถนา.
.
เพื่อให้มองเห็นภาพความรักได้
พ่อจึงขอแทนค่าสมการที่ขึ้นชื่อที่สุดของพ่ออย่างง่ายๆ
แทนที่จะเป็น E (พลังงาน) = mc2 (มวล x ความเร็วแสง)2
ถ้าเรายอมรับว่าพลังงานที่จะเยียวยาโลกได้
สามารถได้มาโดยผ่านความรักคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลัง 2
เราก็จะได้ข้อสรุปว่า ความรักเป็นพลังที่ทรงอานุภาพที่สุดที่มีอยู่
เพราะมันไม่มีขีดจำกัด.
.
หลังจากที่มนุษยชาติประสบความล้มเหลวในการใช้
และควบคุมพลังงานอื่นๆ ในจักรวาลที่ขัดขวางเราแล้ว
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานอีกประเภทหนึ่ง.
.
หากเราต้องการให้ species ของเราอยู่รอด
หากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิต
หากเราต้องการช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตที่มี sense รับรู้
ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกแล้วละก็ ความรักคือคำตอบเดียวที่มี.
.
เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะผลิตระเบิดรัก
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพพอที่จะทำลายความเกลียดชัง
ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ซึ่งย่ำยีโลกได้อย่างราบคาบ
แต่ทุกคนก็มีเครื่องกำเนิดความรักเล็กๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว
ซึ่งรอคอยการปลดปล่อยพลังงานออกมา.
.
เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้และรับพลังงานจักรวาลนี้
เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าความรักพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใด
ทั้งนี้เพราะความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต.
.
พ่อเสียใจที่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพ่อ
ซึ่งเต้นเพื่อลูกอยู่เงียบๆ มาตลอดชีวิตออกมาได้
บางทีอาจจะสายเกินกว่าจะขอโทษ แต่โดยที่เวลาเป็นสิ่งสัมพัทธ์
พ่อจึงต้องบอกลูกว่า พ่อรักลูก
และเพราะลูกพ่อจึงบรรลุคำตอบขั้นสุดท้ายนี้ได้!”
.
พ่อของลูก
Albert Einstein
.
*******************************************************************
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา