21 มิ.ย. 2023 เวลา 09:41
ต้องการแสดงรูปแบบตัวเลขกำหนดเอง โดยใส่สี และอักขระพิเศษ ซึ่งใน Google Sheets ไม่มี จะต้องไปคัดลอกจาก Docs มา
โฆษณา