22 มิ.ย. 2023 เวลา 01:08 • ธุรกิจ

งานสหกรณ์แห่งชาติชลบุรี 2566

งานสหกรณ์แห่งชาติชลบุรี 2566
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 
ได้รับเกียรติจาก นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี วางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดย นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับ
โดยมีสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
โฆษณา