22 มิ.ย. 2023 เวลา 02:59 • ความคิดเห็น
คนส่วนใหญ่มีเพื่อนสนิทหลายๆคน เพื่อนสนิทสนิทในสังคมการเรียน
การทำงาน และสังคมทั่วไป ระดับความสนิทมีหลายระดับ ระดับสนิทมากสุดลงไปถึงสนิทน้อยมาก ที่เรียกว่า คนรู้จัก หรือไม่สนิทเลยแต่รู้จัก
ก็ไม่แปลกเลยที่ใจเราบอกตัวเองว่า ไม่มีเพื่อนสนิทเลย อาจมีแต่ด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีพิ้นที่ให้ตัวเองมากและมองคนรู้จักแค่รู้จัก เป็นแค่เพื่อนทั้งหมด
คำว่า "สนิท" จึงไม่เปิดพื้นที่นี้ไว้เลย เพื่อนมี เพื่อนสนิทไม่มี เพื่อนแท้อาจมี
แม้ไม่มีเวลาสนิทแต่ก็รู้ว่ามีอยู่สักคน หรือก็ไม่มีแม้สักคน ก็ไม่แปลกอะไรด้วย
คำว่า"ชอบอยู่คนเดียว"
นิยามคำว่า"เพื่อน" เพื่อนแท้ ใช่จะเพียงแค่ คนกับคน ยังมีในคนกับสัตว์
สัตว์กับสัตว์ มากมายในความหมาย "เพื่อนร่วมโลก"
เพื่อนยามยากก็มี ไม่รู้สนิท หรือแท้ แต่ก็ไม่ทิ้งกัน
โฆษณา