22 มิ.ย. 2023 เวลา 07:22 • ความคิดเห็น
เราก็ไม่มีเพื่อนสนิทสักคน มีเหงาบางครั้ง แต่อยู่คนเดียวแล้วสบายใจกว่า
โฆษณา