22 มิ.ย. 2023 เวลา 08:57
การทำแท่งสี 2 สีบอกสถานะการเงิน ว่าใช้ไป และคงเหลือเท่าไหร่ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับรายงาน
โฆษณา