เก็บไว้อ่านนะ
“สรุปความหลักปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น สำหรับทบทวน สั้น ๆ ง่าย ๆ”
กายในกาย (๑)... อ่านต่อ
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา