คนเราจะมีโอกาสเห็น “ธาตุแท้” กันก็เมื่อ..
• ได้เดินทางด้วยกัน 3 วันเป็นอย่างต่ำ
• ได้เห็นเวลาเขาโกรธ
• ได้เห็นการปฏิบัติตัวต่อคนที่ไม่มีประโยชน์กับเขา
• เมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้ว
• เมื่อเราหมดประโยชน์ต่อเขา
• เมื่อเราหยุดเป็นฝ่ายยอม หยุดตามใจ หยุด”อำนวยความสะดวก” ให้แก่เขา
• เมื่อเราขอความช่วยเหลือ
• เมื่อต้องรับผิดชอบร่วม
• เมื่อมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
• เมื่อเรามองเขาด้วย “สติ” ไม่ใช่ “กิเลส”
1 แชร์
248 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา