25 มิ.ย. 2023 เวลา 10:14 • หนังสือ

จากดักแด้...สู่ผีเสื้อ (ตอนที่ 2)

.
สู่การมีชีวิตที่เบิกบาน
.
หลังจากที่ได้ฝึกการนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ
หรือ จิตจดจ่อกับการสวดมนต์
ก็พอจะได้เทคนิคการควบคุมความคิดที่มากมายของตัวเองได้บ้าง
แต่ก็เหมือนคนทั่วๆไป ประเดี๋ยวประด๋าวก็จิตหลุด
ต้องหมั่น "รู้" แล้วดึงกลับมา
ฝึกๆไป ก็ชำนาญขึ้น เร็วขึ้นและอยู่ได้นานขึ้น
.
แต่ประเด็นคือ ความคิดที่วนเวียนกลับมาเรื่องเก่าๆ
ความเจ็บปวดในอดีต
ความโกรธ ความเกลียด หรือความเศร้าจากเหตุการณ์ในอดีต
ไม่รวมกับความวิตกกังวลในอนาคต
เป็นที่มาที่หุยต้องมาฝึกการ "เยียวยา" อดีต
การมองขุดลึกลงไปถึงอารมณ์ลบๆที่มากระทบ
หา "ราก" หรือจุดเริ่มต้นของความคืดเหล่านี้
และเข้าไปหาเหตุการณ์ในอดีต ที่ก่อความคิดหรืออารมณ์แบบนี้
มีหลายเทคนิค หลายวิธี ที่จะจัดการกับเรื่องนี้ค่ะ
หุยได้ผ่านกระบวนการ "เยียวยา" มามากกว่า20 ปี
ทั้งที่ฝึกจากคนอื่นๆ และ ทำด้วยตนเอง
การเยียวยา "ความทุกข์" ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลบๆใดๆนั้น
เหมือนกัน "ปอก" หรือ "ลอก" เปลือกหอมออกมาเป็นชั้นๆ
ดวงจิตของมนุษย์เรานั้น ใสกระจ่างอยู่ข้างใต้ความทุกช์ทุกคน
ยิ่งเรา "เยียวยา" เหมือนเราขัดล้าง ปอก และลอกมันออกมาทุกวัน
มองดูเหตุการณ์ในอดีต ในสายตาของเราในปัจจุบัน
รับรู้ และเข้าใจ ให้อภัยต่อตัวเองและทุกๆคนที่ร่วมกันในเหตุการณ์นั้น
ปลดปล่อยดัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ในอดีต ทุกๆเหตุการณ์
.
ตอนนี้หุยผ่านกระบวนการนี้มามากพอสมควร
จิตที่โปร่งเบา จึงลอยขึ้นมาในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น
ทำให้เราเบิกบานง่ายขึ้น มีเมตตามากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตนเอง
สามารถเข้าถึงพลังงานแห่งการขอบคุณได้ง่ายและลึกขึ้น
มีความโกรธ มีความเกลียดน้อยลงหรือแทบไม่มี
สิ่งที่ทำมากที่สุดตอนนี้ คือ การให้พลังงานแห่งความรักกับตนเอง
รักตนเอง และส่งพลังแห่งความสุขให้ดวงจิตตัวเอง
เพราะการให้ความสุขผู้คนได้มากที่สุด
ต้องมาจากความสุขและความรักที่ล้นออกจากตนเองสู่ผู้อื่น
.
1
การที่เราจะเข้าถึงพลังงาน "Abundance" หรือการพรั่งพร้อมบริบูรณ์
ต้องมาจากใจที่เอิบอาบไปด้วยพลังงานแห่งความสุข
พลังงานแห่งความรัก และพลังงานแห่งการซาบซึ้งขอบคุณ
ถ้าเรายังมีความทุกข์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอดีตที่ไม่ได้ล้าง
ต่อให้เติมสิ่งดีๆใดๆลงไป
ก็ยังเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง
เพราะจิตยังอยู่ใน พื้นที่แห่งการขาดแคลน
ต่อให้หาเงินได้มั่งคั่งร่ำรวยแค่ไหน
ก็ยังไม่สัมผัสถึงความมั่นคง ความสุขที่ยั่งยืน
จิตจะอยู่บนความกลัว กลัวมันหายไป กลัวคนดูถูก
กลัวไม่ได้รับการยอมรับ
.
1
การเข้าไปจัดการหาต้นตอแห่งความทุกข์
แล้ว แก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น
เรียนรู้บทเรียนในอดีต ให้อภัย และขอบคุณจากจิตวิญญาณของเรา
จะทำให้ดวงจิตของเราใสสะอาด
และสามารถเข้าถึง โลกแห่งความพรั่งพร้อม Abundance ง่ายขึ้นเร็วขึ้นค่ะ
.
ไว้ตอนหน้าจะมาเล่าถึง การเข้าถึง "Abundance" และโลกแห่ง Quantum นะคะ
1
โฆษณา