27 มิ.ย. 2023 เวลา 07:44 • ปรัชญา
คนเรากลัวแต่ความตาย
ไม่กลัวความเกิด
เพราะความเกิดนั่นแหละ
ทำให้ต้องตาย
บางคนสว่างมาแล้วมืดไป
บางคนมืดมาแล้วสว่างไป
หลวงปู่แสง ญาณวโร
วัดป่าดงสว่างธรรม จ.ยโสธร
#ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ
ท่านจะไม่มาเกิดอีก
โฆษณา