ทำดีกับมิตร(เเท้) เมินเฉยต่อศัตรูไม่ต้องทำชั่วก็ได้ เพราะศัตรูอาจกลายเป็นมิตร และมิตรอาจกลายเป็นศัตรู เตรียมเกมรับและเกมรุกไว้ทุกๆสถานการณ์เป็นพอ
1
  • 1
โฆษณา