ถ้ามีก็ต้องเป็น..บุคคล"โสดาบัน" ผมเชื่อว่ามีนะแต่เกินวิสัยที่เราจะรู้ เช่นเมื่อมีคนจบแค่ ป.4ก็มีคนจบ ศ.ดร.
มีคนจนมากๆก็มีคน โคตรรร อภิมหาเศรษฐี มีคนไม่รู้กฏหมายก็มีท่านประธานศาลฏีกาสูงสุด ผมคิดแบบนี้นะ.
  • 1
โฆษณา