29 มิ.ย. 2023 เวลา 13:01 • ครอบครัว & เด็ก

การดูแลพ่อแม่ “ไม่ใช่ภาระ” แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ!! คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

การได้ดูแลพ่อแม่ คือสิ่งที่เราต้องทำ “ไม่ใช่ภาระ” หลายๆคนคงมี “ความกตัญญู” อยู่ภายในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด
5
การดูแลพ่อแม่ “ไม่ใช่ภาระ” แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ!! คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถ สร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเองได้อย่างมากมายเลยทีเดียว
3
จนบางครั้งหลายคนบ่นว่า เหนื่อย และหมดกำลังใจ หมดแรง ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ แก่ชรา หรือ ท่านป่วยการดูแลลูก สามีภรรยา บริวารทั้งหลาย อยากให้คุณได้ลองมองด้วยจิตที่มีกุศล
4
การดูแลพ่อแม่ “ไม่ใช่ภาระ” แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ!! คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
การสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่มาก ทำบุญกับพ่อแม่ ดีกว่าทำกับคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้น ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง
3
โดยมิหวังผล ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไร ตอบแทนเต็มบุญเพียงแค่เห็นเขาอิ่มมีความสุข จิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆ กิเลสไม่ดีแทรกตัวเข้ายาก อย่ามองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองว่า เรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
2
การดูแลพ่อแม่ “ไม่ใช่ภาระ” แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ!! คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
คนดีโดยเนื้อแท้ย่อมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วไป เพราะอำนาจของความกตัญญูกตเวที ดังพระบาลีที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”
กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น
กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน
เดี๋ยวจะแหก
4
#การทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การทำบุญกับพ่อแม่
2
Diao Jha Haek
2
ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่นี่
โฆษณา