29 มิ.ย. 2023 เวลา 14:39 • ปรัชญา
ในไบเบิ้ลบอก
"จงทำดีกับทั้งคนที่รักและเกลียด ถ้าทำดีเฉพาะกับคนที่เรารัก เราก็ไม่ต่างจากคนบาป
เพราะคนบาปก็ทำดีกับที่ตัวเองรัก และทำชั่วกับคนที่ตนเกลียดเหมือนกัน"
โฆษณา