1 ก.ค. 2023 เวลา 04:16 • การตลาด

ลูกค้าไม่จดจำหรือแบรนด์เราไม่ชัดเจน มาสร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมาย ส่งมอบคุณค่า

ให้เกิดความแตกต่างในจิตใจลูกค้ากับ หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์ รุ่นที่ 5 (Mini MBA - Branding & Communication Management)
🗓 เรียนวันที่ 22 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2566
📣 เรียนรูปแบบ Online + Onsite พร้อมเอกสารประกอบการเรียน
🏆 รับประกาศนียบัตร จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรที่จะทําให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีแนวคิดและมุมมองของพื้นฐาน การสร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าและเกิดความแตกต่างในจิตใจของลูกค้า รวมถึงการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกดิจิทัล และยังได้ทํา Workshop ฝึกออกแบบ Brand Book เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
⭐️ Course Highlight ⭐️
📌 สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนอย่างมีกลยุทธ์
หากคุณเน้นแต่ขายแต่ขาดเป้าหมายอันสูงสุด แบรนด์ของคุณอาจดับได้ไม่รู้ตัว มาเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและน่าจดจำ เพื่อให้แบรนด์อยู่ได้นานกว่าที่เคยเป็น
📌 สื่อสารแบรนด์ได้โดนใจ
อย่าสื่อสารผิดจนชีวิตเปลี่ยน!!! มาร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์วิธีการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากที่สุด
📌 ออกแบบอัตลักษณ์ได้โดดเด่น
หากแบรนด์ไม่เด่น ไม่เตะตา ก็ไม่มีคนจดจำ ร่วมฝึกและทำการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
📌 สร้างประสบการณ์แบบขั้นสุด
แบรนด์ที่ดีไม่ใช่แค่โดดเด่นแต่จำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ร่วมเรียนรู้กับหลากหลายวิธีในการสร้างประสบการณ์แบบขั้นสุดให้กับลูกค้า
📌 เล่าเรื่องอย่างตราตรึงใจผ่านการทำ Content
เผยเทคนิคการทำ Brand Storytelling ผ่านรูปแบบ Content Marketing ที่โดนใจผู้ฟัง
📌 จัดเต็มด้วย Case Study และ Workshop
อัดแน่นไปด้วยกรณีศึกษาและการทำ Workshop เพื่อให้คุณออกแบบ Brand Book ที่ไม่เหมือนใคร
📌 พิเศษกับ Session: Brand Owner Talk
พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ให้แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up ในยุคดิจิทัล
📖 หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง 📖
✅ MODULE 1
The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายการมีอยู่ของแบรนด์ (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) สู่การกำหนดคุณค่า (Core Values) การสร้างบุคลิกภาพ (Personality) และอัตลักษณ์ (Identity) ต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ให้โดดเด่นในตลาด รวมถึงเกิดความแตกต่างขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ
▶️พื้นฐานความเชื่อและรากฐานของของแบรนด์อันแข็งแกร่งและทรงพลัง
Brand Believe & Foundation of Branding
▶️วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่าและเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า
Purpose-Driven & Customer-Driven
✅ MODULE 2
Brand Communication Strategy
เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์สู่ภายนอกองค์กรในบริบทของโลกดิจิทัล และเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือในการทำ Crisis Communication ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▶️การวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใน และภายนอกองค์กรในยุคดิจิทัล
Internal & External Brand Communication in Digital Era
▶️การบริหารจัดการภาวะวิกฤตของแบรนด์บนโลกดิจิทัล
Crisis Communication in Digital Era
✅ MODULE 3
Better Brand Experience with Data & Technology
เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างประสบ
การณ์ที่ดีให้กับทั้งตัวแบรนด์และลูกค้า รวมถึงเรียนรู้หลักการวิเคราะห์และการนำ Data มาเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์
▶️สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคดิจิทัล
Good Brand Experience in Digital Era
▶️กระบวนคิดเชิงออกแบบเพื่อต่อยอดแบรนด์ด้วยการใช้ข้อมูล
Design Thinking by Data
✅ MODULE 4
The Creation of Brand Identity
เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
▶️การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น
Experience through Brand Identity Design
▶️เวิร์คชอปการออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์
Brand Book Workshop
✅ MODULE 5
Brand Storytelling
เรียนรู้หลัก แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์
▶️แนวทางการเล่าเรื่องแบรนด์ผ่านการทำ Content Marketing
Creating the Memorable Storytelling through Content Marketing
▶️สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding
✅ MODULE 6
The Evaluation Process for Better Brand Experience
เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์
▶️การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์
Brand Communication Measurement & Evaluation
▶️การนำเสนองานและประเมินผลงาน
Final Project Presentation & Evaluation
ผู้สอนในหลักสูตร
Session พิเศษ:
Brand Owner Talk
พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการตัวจริงที่จะมาร่วมแชร์แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up ในยุคดิจิทัล
สุรสิทธิ์ สัจจะเดว์
CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hungry Hub บริษัท Start-Up สัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบจองร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีทีมพนักงานใต้การบริหารงานกว่า 70 คน ซึ่งมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยร้านอาหารกว่า 1,000 ร้านทั่วไทย ในการเพิ่มยอดขายมาแล้วกว่า 1.7 พันล้านบาท ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ Start-Up นี้ออกไปนอกประเทศไทยภายในไตรมาสแรกของปี 2023 Hungry Hub ยังได้รับทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก VCs และ Angels ชั้นนำในประเทศไทย
นอกจากนั้น คุณสิทธิ์ยังเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนของประเทศไทย ในการประชุมสุดยอดผู้ประกอบการระดับโลกที่ซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา เป็นเจ้าภาพในปี 2016 อีกด้วย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา