ก็เบื่อกับมนุษย์ด้วยกัน สื่อสารเท่าที่จำเป็น พบเห็นเท่าที่อยากให้พบและไม่ให้ค่ากับใครหรืออะไรนอกจากการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง
  • 1
โฆษณา